Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 16/10/2020, 15:00
Giồng Trôm: Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2020
16/10/2020 | Hồng Trinh
Ngày 08/10/2020, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2000-2020. Tại điểm cầu huyện Giồng Trôm, thành phần tham dự gồm thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Trưởng hoặc Phó Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH”, công chức Văn hóa-Xã hội các xã, thị trấn; Trưởng Ban vận động Ấp, khu phố cùng đại diện các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng. Bà Nguyễn Trúc Hạnh - TUV- Bí thư Huyện ủy; Ông Nguyễn Minh Trung-HUV-Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “ TDĐKXDĐSVH” huyện đến dự.

Qua 20 năm thực hiện, Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Bến Tre phát triển rộng khắp, các danh hiệu lồng ghép trong phong trào thật sự len lõi vào từng hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành động lực, là nền tảng trong xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 94.8% hộ gia đình văn hóa. 80,4% hộ gia đình văn hóa 03 năm liên tục; 96.85% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa;88% ấp, khu phố văn hóa 03 năm liên tục; 100% xã, phường, thị trấn văn hóa; 18 xã văn hóa nông thôn mới.

z2116486162995_9ef3e9e2fd29b40aa6f3d347fac02bf1 (1).jpg

Hình: Các tập thể được khen thưởng

Tại huyện Giồng Trôm trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa như: Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà Văn hóa-Khu thể thao cấp ấp đã được xây dựng và phát triển rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa. Đến nay, trên địa bàn huyện có 15/21 Nhà văn hoá xã, thị trấn, 06 Trung tâm Văn hoá-Thể thao xã, 58 ấp có Nhà văn hoá-Khu thể thao đạt chuẩn. Lấy trọng tâm là xây dựng "Gia đình văn hóa", "Ấp-khu phố văn hóa", "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", xã, thị trấn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân. Hàng năm, có trên 92% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 40% gia đình được công nhận gia đình thể thao, 42% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, có 176/176 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 04 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 06 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", 21/21 xã, thị trấn văn hóa được công nhận và giữ vững.

Dịp này, Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Trong đó, huyện Giồng Trôm được 3 tập thể và 05 cá nhân./.

 

Lượt người xem:  6
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439