Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 06/10/2020, 14:00
Giồng Trôm: Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-HU của Huyện ủy
06/10/2020 | Diệu Hiền
Thời gian qua, hầu hết cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Nhìn chung, các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên tự giác, nghiêm túc hơn trong tự phê bình và phê bình; đã khắc phục bước đầu những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống qua kiểm điểm cuối năm 2019.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cũng còn những hạn chế: một số đơn vị chưa thật sự chú trọng đưa nội dung 27 biểu hiện vào sinh hoạt chi bộ định kỳ một cách thường xuyên; trong sinh hoạt chi bộ chưa tập trung đúng mức cho công tác xây dựng Đảng,..Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 04 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện những nội dung như:

Hàng tháng, Chi ủy chọn một hoặc một vài đảng viên tự phê bình đánh giá kết quả thực hiện. Trong năm, cá nhân đảng viên chi bộ đều phải được thực hiện việc tự phê bình đánh giá ít nhất 1 lần trên tinh thần trung thực và cầu thị, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân mà chi bộ đã chỉ ra; qua đó đề ra kế hoạch và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó.

Hàng tháng cấp ủy, chi bộ bình chọn, tuyên dương tại chi bộ những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Hướng dẫn số 04; đồng thời, thẳng thắn phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt. Căn cứ kết quả bình hầu hàng tháng, cuối năm những tập thể, cá nhân được tuyên dương từ đủ 8 tháng liên tiếp trở lên sẽ được khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất lên cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng theo quy định hiện hành, đó cũng là cơ sở để xét thi đua và nhận xét đánh giá cán bộ cuối năm./.

                                                             


Lượt người xem:  5
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439