Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 17/09/2020, 13:00
Giồng Trôm: Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 357 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
17/09/2020 | Diệu Hiền
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 357/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị nông nghiệp - thủy sản bình quân đạt 04%/năm; phấn đấu tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hoặc tương đương là 05% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 70%; thu nhập bình quân đầu người đạt 65.000.000 đồng/người/năm; phấn đấu xây dựng 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã Châu Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, huyện đề ra một số giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tổ chức lại sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh giàu đẹp; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; tiếp tục đầu tư phát triển nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và hiệu quả sử dụng tài nguyên; bảo vệ môi trường; thực hiện các cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện tốt kế hoạch trên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, phát triển toàn diện, bền vững, năng suất, chất lượng hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và người lao động; xây dựng xã nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ngày càng hoàn thiện./.


Lượt người xem:  19
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439