Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 17/09/2020, 11:00
Giồng Trôm triển khai kế hoạch hành động Quốc gia tiến tới loại trừ 3 bệnh lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2019-2030
17/09/2020 | Diệu Hiền
Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm vừa triển khai kế hoạch: hành động Quốc gia tiến tới loại trừ 3 bệnh (HIV, viêm gan B và giang mai) lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2019-2030.

Theo đó, huyện đặt ra mục tiêu chung: tiến tới loại trừ lây truyền HIV,viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con vào năm 2030.

Kế hoạch với 4 mục tiêu cụ thể: Rà soát, bổ sung và xây dựng mới chính sách, pháp luật, hướng dẫn quy trình chuyên môn, cơ chế phối hợp giữa các chương trình, đơn vị, tiến tới loại trừ 3 bệnh (HIV, viêm gan B, giang mai); đảm bảo người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ, can thiệp loại trừ lây nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con một cách liên tục và có chất lượng; tăng cường nhận thức của các đối tượng can thiệp dự phòng lây truyền 3 bệnh từ mẹ sang con. Trong đó, giai đoạn đến năm 2020: 70% người trưởng thành có hiểu biết đúng về nguy cơ và các nguyên tắc dự phòng lây truyền 3 bệnh từ mẹ sang con, giai đoạn 2021 - 2030; 95% người trưởng thành có hiểu biết đúng về nguy cơ và các nguyên tắc dự phòng lây truyền ba bệnh từ mẹ sang con; xây dựng mạng lưới triển khai và cơ chế theo dõi đánh giá hiệu quả can thiệp.

Đối tượng can thiệp: phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, bà mẹ trong thời gian mang thai, chuyển dạ, sau đẻ, bà mẹ cho con bú, trẻ sơ sinh, trẻ em; cán bộ y tế đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/da liễu /truyền nhiễm/phòng chống HIV/AIDS/y tế dự phòng ở tất cả các tuyến, ưu tiên cán bộ tuyến cơ sở; cán bộ quản lý liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/da liễu /truyền nhiễm/phòng chống HIV/AIDS /y tế dự phòng ở tất cả các tuyến; Trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV, viêm gan B và giang mai; chồng, bạn tình, các thành viên gia đình của phụ nữ và các nhóm bị ảnh hưởng trong cộng đồng.

Các giải pháp chính để xây dựng kế hoạch gồm: Một là, giải pháp về chính sách và tuyên truyền vận động: vận động sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về dự phòng và loại trừ 3 bệnh; tuyên truyền các văn bản liên quan đến dự phòng lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con đến tận người dân, tạo điều kiện để người dân đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ và trẻ em được tiếp cận sớm nhất có thể với dịch vụ dự phòng, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV, viêm gan B và giang mai; rà soát xây dựng và cập nhật hướng dẫn, quy trình chuyên môn kỹ thuật và dự phòng 3 bệnh để phổ biến áp dụng trong các cơ sở y tế; Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, các chương trình liên quan trong việc triển khai các can thiệp loại trừ 3 bệnh; gắn kết chặt chẽ giữa các chương trình y tế liên quan đến dự phòng 3 bệnh như: chương trình mục tiêu y tế dân số, phòng chống HIV/AIDS, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trẻ em, tiêm chủng mở rộng, da liễu và truyền nhiễm; tạo môi trường thuận lợi, phát huy tối đa vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong dự phòng, kiểm soát lây truyền HIV, giang mai và viêm gan B từ mẹ sang con.

Hai là giải pháp về thông tin, giáo dục và truyền thông: đẩy mạnh tuyên truyền cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cấp, huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông đại chúng tham gia vào vận động chính sách, tạo nguồn lực và môi trường xã hội thuận lợi; thông tin giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và cán bộ y tế về nguy cơ của việc mắc 3 bệnh, các biện pháp dự phòng, lợi ích của việc khám thai sớm, điều trị kịp thời và tuân thủ điều trị. Lồng ghép việc tuyên truyền và tư vấn dự phòng 3 bệnh với tư vấn và tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và tư vấn sàng lọc trước sinh; phối hợp và phát triển các hình thức truyền thông, tài liệu truyền thông thích hợp. tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để cải tiến nội dung, đa dạng hóa các hình thức và hoạt động truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: báo viết, báo hình, báo điện tử, hệ thống loa, đài phát thanh. ứng dụng các loại hình truyền thông công nghệ mới như Internet, SMS, mạng xã hội; nâng cao năng lực truyền thông trực tiếp cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ ở các tuyến và tuyên truyền viên tại cộng đồng; kết hợp giữa truyền thông tại cộng đồng và truyền thông tại các cơ sở cung cấp dịch vụ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp nhằm đa dạng hóa các loại hình truyền thông đến các nhóm đối tượng ưu tiên.

Ba là, giải pháp về bảo đảm tài chính cho việc loại trừ 3 bệnh: huy động ngân sách địa phương trong việc thực hiện và triển khai thực hiện kế hoạch dự phòng lây truyền bệnh từ mẹ sang con; xây dựng và từng bước thực hiện tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV, viêm gan B và giang mai vào gói dịch vụ chăm sóc trước sinh được bảo hiểm y tế chi trả hoặc Nhà nước đảm bảo chi trả cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số ở các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; triển khai xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ xét nghiệm sàng lọc 3 bệnh cho phụ nữ mang thai nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ phòng lây truyền ba bệnh cho các đối tượng.

Bốn là, giải pháp về chuyên môn kỹ thuật: đảm bảo sự sẵn có và tăng cường chất lượng các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, quản lý, theo dõi; nâng cao năng lực cho Y tế các tuyến về tư vấn, xét nghiệm sàng lọc, chuyển gửi, điều trị và quản lý can thiệp dự phòng 3 bệnh.

Năm là, giải pháp về: Nâng cao năng lực báo cáo thống kê, giám sát, theo dõi và đánh giá./.


Lượt người xem:   16
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439