Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 16/09/2020, 16:00
Giai đoạn 2020-2025: Giồng Trôm phấn đấu công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới
16/09/2020 | Diệu Hiền
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, huyện ủy Giồng Trôm đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả khả quan: kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo đúng định hướng; hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố kiện toàn; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sức mạnh tổng hợp của quần chúng ngày càng được phát huy; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Kết quả xây dựng nông thôn mới qua 5 năm đạt khá, bình quân toàn huyện đạt 13 tiêu chí/xã. Có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm, Châu Hòa. 1 xã đạt 15 tiêu chí,  4 xã đạt 14 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiêu chí  và 2 xã đạt 7 tiêu chí.

ANH 1 (1).jpg

Ảnh: Ngày chủ nhật nông thôn mới được người dân tích cực hưởng ứng

Với những kết quả đạt được giai đoạn 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, huyện phấn đấu đến năm 2025 đạt một số mục tiêu như: công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ, Mỹ Thạnh, Tân Hào, Thuận Điền, Tân Lợi Thạnh, Lương Hòa, Phước Long; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Châu Bình, Bình Thành, Châu Hòa, Lương Phú, Lương Quới; Xã Châu Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí; các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

Trên cơ sở các mục tiêu đặt ra về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025, huyện đề ra các giải pháp như: thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành; làm tốt công tác tuyên truyền; duy trì công tác tọa đàm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; tiếp tục xây dựng các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới; Ban quản lý các xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới theo đúng hướng dẫn; Ban chỉ đạo huyện kiểm tra giám sát theo dõi hỗ trợ các xã trong quá trình thực hiện ngày chủ nhật nông thôn mới.

anh 2.JPG

Ảnh: Phong trào xây dựng giao thông nông thôn theo tiêu chí số 2 về giao thông được người dân đồng tình thực hiện cao

 


Thực hiện huy động vốn phát triển kinh tế hạ tầng kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre; triển khai thực hiện tốt các chương trình vốn lồng ghép, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; Tăng cường huy động nguồn nội lực của cộng đồng địa phương và nguồn ngoại lực đầu tư từ các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các khoản đóng góp hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết để kịp thời phát hiện biểu dương những gương người tốt, việc tốt, các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới, rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình nông thôn mới. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng phong trào thi đua và cam kết xây dựng nông thôn mới bằng những nội dung thiết thực, cụ thể, khả thi.

Xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Mục tiêu chung xây dựng xã nông thôn mới là có kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, có cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, gắn với công nghiệp chế biến, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường; trình độ dân trí ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần người dân tiếp tục được nâng cao. Vì vậy, bên cạnh sự tham gia của chính quyền thì mọi người cần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới với tinh thần nhân dân vừa là chủ thể xây dựng vừa là chủ thể thụ hưởng thành quả của nông thôn mới./.


Lượt người xem:  21
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439