Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 24/02/2020, 10:00
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2020
24/02/2020 | Ngọc Phượng
Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và để tăng cường công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện Giồng Trôm, Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Lịch tiếp công dân định kỳ

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp dân định kỳ 2 ngày/tháng vào các ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ (theo quy định) thì chuyển sang ngày làm việc liền kề sau đó. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có việc đột xuất không tiếp dân được thì ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp thay, lịch tiếp dân cụ thể:
TT Thời gian tiếp công dânGhi chú
1Tháng 01/2019Thứ hai ngày 06/01/2020 
Thứ hai ngày 20/01/2020 
2Tháng 02/2019Thứ tư ngày 05/02/2020 
Thứ năm ngày 20/02/2020 
3Tháng 3/2019Thứ năm ngày 05/3/2020 
Thứ sáu ngày 20/3/2020 
4Tháng 4/2019Thứ hai ngày 06/4/2020 
Thứ hai ngày 20/4/2020 
5Tháng 5/2019Thứ ba ngày 05/5/2020 
Thứ tư ngày 20/5/2020 
6Tháng 6/2019Thứ sáu ngày 05/6/2020 
Thứ năm ngày 22/6/2020 
7Tháng 7/2019Thứ hai ngày 06/7/2020 
Thứ hai ngày 20/7/2020 
8Tháng 8/2019Thứ tư ngày 05/8/2020 
Thứ năm ngày 20/8/2020 
9Tháng 9/2019Thứ sáu ngày 04/9/2020 
Thứ ba ngày 22/9/2020 
10Tháng 10/2019Thứ hai ngày 05/10/2020 
Thứ ba ngày 20/10/2020 
11Tháng 11/2019Thứ năm ngày 05/11/2020 
Thứ sáu ngày 20/11/2020 
12Tháng 12/2019Thứ sáu ngày 04/12/2020 
Thứ ba ngày 22/12/2020 

2. Tiếp công dân đột xuất

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian tiếp công dân: theo giờ hành chính

4. Địa điểm tiếp công dân

Trụ sở tiếp công dân huyện (khu phố 2 Thị Trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre)

5. Tổ chức thực hiện

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

Chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sau khi tiếp công dân tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

- Các cơ quan tham gia phối hợp tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân huyện (Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy) cử lãnh đạo tham gia tiếp dân định kỳ cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo công khai lịch tiếp dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, xã tại bản công khai của xã.

Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện và đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, công dân biết liên hệ./.  


Lượt người xem:  63
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439