Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Quyết định
​NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG GIẢI PHÁP PHAT TRIEN KT-XH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020.doc 
 
​NGHỊ QUYẾT PHE CHUÂN QUYET TOAN NSNN NAM 2019-ĐIỀU CHỈNH SAU THẨM TRA.doc 
 
​NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020-ĐIỀU CHỈNH SAU THÂM TRA.doc 
 
​QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BCĐ PHONG CHONG DICH COVID-19.pdf 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439