Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksDefault

 
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự và chủ trì hội nghị. 

 
Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình, về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình, về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình (BCĐ CTGĐ) trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); BCĐ CTGĐ vừa ban hành kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 06 tháng 01 về thực hiện Công tác gia đình năm 2020.  

 
Trước năm 2017, qua đánh giá của Huyện ủy Giồng Trôm, nhiều năm liền công tác xây dựng Đảng của xã Châu Hòa còn nhiều hạn chế, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ trên địa bàn xã vẫn còn. Nhưng từ khi thực hiện Hướng dẫn số 04 ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay công tác xây dựng Đảng của xã Châu Hòa đã được giữ vững và ngày càng nâng lên.  

 
Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019. Thành phần tham dự buổi tiếp dân gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Hội đồng nhân dân huyện; cùng các ngành tham gia: Thanh tra huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tư pháp; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Thành, Mỹ Thạnh. 

Ảnh
Video
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIỒNG TRÔM
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm​
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện​
Email: bbtctp.ubhgt@bentre.gov.vn​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Địa chỉ : Thị trấn Giồng Trôm | Điện thoại : 075.3861039 | ​Fax : 075.3861439